+48459568844

Illustration

Ubezpieczenie przesyłek i ładunków

WestParcel oferuje swoim Klientom ubezpieczenie przesyłek od utraty za 1% całkowitego kosztu przesyłki.

 • Co to jest "całkowity koszt przesyłki"?

  Całkowity koszt przesyłki to:
  ● podany koszt zawartości,
  ● koszt wysyłki zapłacony przez Klienta.

  Całkowity koszt przesyłki nie obejmuje:
  ● kosztu opakowania,
  ● szkód moralnych,
  ● innych niewymienionych w ustaleniu całkowitego kosztu przesyłki wydatków.

 • W jakich przypadkach można uzyskać odszkodowanie?

  Ubezpieczenie odbywa się WYŁĄCZNIE od potwierdzonej przez pocztę utraty przesyłki.
  Ubezpieczenie nie dotyczy:
  ● opóźnienia w dostawie,
  ● problem w Urzędzie Celnym,
  ● braku odbiorcy w miejscu dostawy,
  ● częściowej lub całkowitej utraty lub uszkodzenia zawartości paczki.

 • Kiedy można uzyskać odszkodowanie?

  Natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia od poczty o utracie przesyłki.

 • Jak ubezpieczyć przesyłki?

  Możesz ubezpieczyć przesyłkę podczas załatwienia formalności wysyłki na swoim Koncie Osobistym, zaznaczając odpowiednie pole wyboru. Koszt ubezpieczenia zostanie podany z góry.

 • Jaka jest wysokość odszkodowania?

  WestParcel wypłaca odszkodowanie w wysokości 100% całkowitego kosztu przesyłki. Określenie całkowitego kosztu przesyłki podano powyżej w artykule.

 • Czy mogę otrzymać odszkodowanie, jeśli przesyłka nie jest ubezpieczona?

  WestParcel wypłaca odszkodowania tylko wtedy, gdy przesyłka jest ubezpieczona przez Klienta.